HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÀI KHOẢN


⚠️ Chú ý bảo mật tài khoản ⚠️

Không cung cấp id và mật khẩu cho bất kì ai kể cả GM

Cẩn thận khi giao dịch mua bán trong game tránh lừa đảo

GM không tham gia trong game vì vậy hãy cẩn thận những người giả mạo GM để lừa đảo

Báo cáo cho GM những hành vi lừa đảo để có những cảnh báo người chơi kịp thời tránh bị lừa đảo

✔️ Quên mật khẩu ?QUẢN LÝ TÀI KHOẢN